Stichting Uptrade
Onze overtuiging is dat economische zelfredzaamheid één van de belangrijkste sleutels is voor het tegengaan van armoede en voor een eerlijker welvaartsverdeling.

Met Stichting Uptrade willen wij de economische zelfredzaamheid van mensen bevorderen, zodat zij beter in staat zijn hun familie en / of gemeenschap te onderhouden. Dat doen we door:
• stimuleren en ondersteunen van vaardigheidstrainingen;
• het bevorderen van werkgelegenheid
• genereren van fondsen ter financiering van de activiteiten van de stichting, waaronder verkoop van gezamenlijk ontwikkelde producten in Nederland

Wij werken in ontwikkelingslanden en in regio's met een economische ontwikkelingsachterstand.
Zuid-Afrika is ons eerste project.

U kunt de projecten van Stichting Uptrade steunen door producten af te nemen of uw bijdrage over te maken naar Triodosbank rekeningnummer 21.21.75.920 t.n.v. Stichting Uptrade.
Stichting Uptrade
|
info@uptrade.nl
|
+31 (0)6 2009 1613 / +31 (0)6 2706 2298
uptrade_december_2012001002.jpg uptrade_december_2012001001.jpg